6

dr inż. Adamczyk Leszek

Ocen / komentarzy - / 4


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Katedra

Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek


Przedmiot

Matematyczne metody fizyki, Statystyka matematyczna


homepage counterсчетчик сайта