0

prof. dr hab. inż. arch. Czerner Olgierd

0 +1 | 0


Uczelnia

Politechnika Wrocławska (PWR )


Wydzial

Wydział Architektury


Katedra

Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki


Przedmiot

Przedmiot