6

dr inż. Adamczyk Tomasz

2 +1 | 2


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Katedra

Katedra Geomatyki


Przedmiot

Przedmiot


Najczęściej komentowane

dr inż. Firek KarolWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
7
dr inż. Kocot WojciechWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
9
prof. dr hab. Dobrowolski Jan WincentyWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
8